Tennisvereniging TC 't Weusthag

Training voor de jeugd

De tennislessen zijn opgedeeld in een zomer- en winterseizoen en worden binnen TC ’t Weusthag door gediplomeerde trainers gegeven. Het zomerseizoen loopt van april tot en met september met uitzondering van de schoolvakantie. Je kunt je hiervoor opgeven door het inschrijfformulier in te vullen en voor 25 maart in te leveren of te mailen naar trainer@tcweusthag.nl. Diegene die gebruik maakt van wintertraining kan aan de trainer aangeven of hij / zij doorgaat in de zomer.

Het tennisseizoen is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden, we proberen dan ook 17 lesweken te geven. Lessen die door slecht weer niet door gaan worden vrijwel altijd ingehaald. Ook de laatste jaren hebben we, ondanks de extreme winters of natte zomers, het streven van 17 weken met gemak gehaald. Het lesgeld voor junioren bedraagt € 16 per maand.


Bij de jeugdtraining streven we naar groepen van 8 personen en wordt de basis gelegd vanuit de Tenniskids methode.

Tennisles volgen bij TC 't Weusthag houdt tevens in: men dient lid te zijn van de tennisvereniging. Indien men geen lid is kan men dus geen lessen volgen!

Ten aanzien van alle aanmeldingen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de aangegeven voorkeuren. Te late aanmeldingen lopen de kans niet voor training in aanmerking te komen.

Download hier inschrijfformulier voor tennislessen

Voorwaarden tennisles bij TC 't Weusthag

  • Trainingslessen zijn alleen mogelijk indien je lid bent van TC ’t Weusthag. Nog geen lid van TC 't Weusthag? Vul dan eerst het formulier in dat via de website te downloaden is (zie lidmaatschap).
  • In prinicpe worden 17 lessen binnen een tijdsbestek van 26 weken gegeven.
  • De definitieve bekendmaking van trainingindeling zal worden vermeld op www.tcweusthag.nl.
  • Na aanvang van de trainingen vindt in principe geen restitutie van lesgelden plaats.
  • Door het formulier getekend retour te sturen machtig je (eenmalig) de penningmeester van TC ’t Weusthag het lesgeld te innen van het opgegeven bank/gironummer.

Lesdata 'Zomer 2016'

Hierbij het schema met de lesdata van TC ’t Weusthag voor de zomer 2016. Dit schema geldt voor alle leraren die werkzaam zijn bij onze club. Een leraar kan in overleg met de spelers een enkele keer afwijken van dit schema. Dit bij hoge uitzondering. Inhaaldata worden gebruikt voor lessen die uitvallen door slecht weer of ziekte leraar. Ze zijn niet bedoeld als inhaaldata voor eigen afwezigheid.


Inhaal wordt gebruikt voor lessen die door slecht weer zijn uitgevallen, of door ziekte van de leraar. Zelf niet aanwezig zijn valt hier niet onder.

Lesdata download als PDF

Als je liever alle lesdata bij de hand wilt houden, download het dan als PDF bestand.

Parksleutel

Om toegang te hebben tot ons tennispark bestaat voor alle leden de mogelijkheid om een parksleutel af te halen. Je kunt dit regelen door een e-mailbericht te sturen aan sleutel@tcweusthag.nl. De borgstelling bedraagt EUR 5,00. Na opzegging van je lidmaatschap kun je de sleutel middels dezelfde procedure weer inleveren en ontvang je de borg retour.

11-04-2013 | Jeugd | 264