Tennisvereniging TC 't Weusthag

Lid worden van TC 't Weusthag?

Bedankt voor je interesse in de tennisvereniging TC 't Weusthag. Op deze pagina krijg je uitleg over het lidmaatschap. Indien vragen onbeantwoord blijven, stuur dan een email aan ledenadministratie@tcweusthag.nl

Wat houdt het lidmaatschap in?

TC 't Weusthag kent 2 soorten lidmaatschap die gelden vanaf 1 januari tot 31 december van het lopende jaar, te weten:

  1. Het jeugdlidmaatschap (ben je tot en met 17 jaar)
  2. Het seniorenlidmaatschap (ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt)

Dit is conform de leeftijdsbepalingen van de KNLTB.

Contributie

De contributie is een jaarbedrag en wordt via automatische incasso geïncasseerd. Het jeugdlidmaatschap wordt vanaf maart maandelijks in 6 termijnen en het seniorenlidmaatschap wordt ineens in maart geïncasseerd. Word je lid tijdens het lopende jaar, dan zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.
De contributiebedragen zijn:

  1. Junioren € 60,00 per jaar
  2. Senioren € 135,00 per jaar

Inschrijfformulier

Vul hier het inschrijfformulier in om lid te worden van TC 't Weusthag.
Voor het verkleinen van de foto gebruik deze link en zorg dat de foto 300x400 pixels wordt.
Bij een inschrijving wordt een vergoeding gevraagd van €20.

Lidmaatschap beëindigen?

Zeg je lidmaatschap op voor 31 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap wordt dan beeindigd voor het hieropvolgende jaar. Dit kun je doen door een email te sturen aan ledenadministratie@tcweusthag.nl. Om de kwaliteit van onze service naar de leden te verbeteren, wordt je verzocht de reden van het opzeggen te vermelden.

Parksleutel

Om toegang te hebben tot ons tennispark bestaat voor alle leden de mogelijkheid om een parksleutel af te halen. Je kunt dit regelen door een e-mailbericht te sturen aan sleutel@tcweusthag.nl. De borgstelling bedraagt EUR 5,00. Na opzegging van je lidmaatschap kun je de sleutel middels dezelfde procedure weer inleveren en ontvang je de borg retour.

21-04-2013 | AlgemeneInformatie | 267