Coronavirus COVID-19 informatie

Informatie

Het Coronavirus COVID-19, kortweg Coronavirus vanaf nu, treft alle mensen, bedrijven en instellingen in de hele wereld. Zo ook onze tennisclub.

Het indammen van het Coronavirus leidt tot maatregelen die op haar beurt weer tot veel vragen leiden. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen op onze tennisclub en op jou als lid. Via diverse kanalen word je in het dagelijkse nieuws op de hoogte gebracht over de status en verdere ontwikkelingen rondom de bestrijding van het Coronavirus. Aan de hand van deze Coronavirus webpagina worden jullie geïnformeerd over de consequenties en regels die van toepassing zijn op onze accommodatie, op onze events, competities, toernooien en niet te vergeten op ons als leden. Verder is op deze Coronavirus webpagina de gelegenheid om je individuele vragen te stellen. Hiervoor is een speciaal contactformulier opgezet. De vragen worden dagelijks verzameld en je vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Updates

[UPDATE 11 maart 2021]: Dubbelen en trainen met 4 personen per baan mag weer

Landelijk info nummer

Heb je vragen over het Coronavirus? Dan kun je terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur) of bezoek de website van Rijksoverheid.

TC 't Weusthag Corona Protocol

We zijn blij dat jeugd t/m 18 jaar met ingang van 29 april en de senioren met ingang van 11 mei weer buiten mogen sporten en tennissen. Om weer gebruik te mogen maken van ons tennispark hebben we een Corona protocol moeten opstellen. Daarbij hebben we rekening gehouden met de regels die door de Nederlandse overheid, de gemeente Hengelo, de veiligheidsregio en de tennisbond KNLTB zijn opgesteld. In het protocol zijn onder andere veiligheid- en hygiëneregels opgenomen, richtlijnen voor toegang tot en gebruik van het park en richtlijnen voor trainingen. Je vindt het protocol hier.

Meer weten?

Als je hieronder geen antwoord kan vinden op jouw vraag, stel hem dan hieronder. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Veel gestelde vragen

Het kabinet heeft op 24 maart 2020 besloten in de strijd tegen het coronavirus aangescherpte maatregelen te treffen. Middels deze pagina houden wij jullie op de hoogte.

Om het park te kunnen openen zijn we verplicht een Corona Protocol op te stellen. Hierin staat welke regels we hanteren. Het protocol is gebaseerd op de meest recent geldende noodverordening.
De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor het handhaven hiervan. Klik hier voor het TC 't Weusthag Corona Protocol.

Bij herhaaldelijk overtreden van de noodverordening kunnen personen of groepen de toegang tot het tennispark worden ontzegt en kan zelfs sluiting van ons tennispark tot de consequentie behoren.

We doen een vriendelijk doch dringend verzoek iedereen om het protocol goed door te nemenen thuis de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat geldt uiteraard ook voor de trainers en de overige vrijwilligers.

Binnen TC ’t Weusthag is een corona coördinator aangesteld: Koen Kamphuis. Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De Corona coördinator is samen met Erik Lammers, tevens de vraagbaak voor spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake de corona maatregelen.

Contactgegevens:
• Koen Kamphuis, 06-28698978, penningmeester@tcweusthag.nl;
• Erik Lammers, 0646422017, voorzitter@tcweusthag.nl;

Als het park geopend is, is er een Corona toezichthouder zichtbaar aanwezig bij kinderen t/m 18 jaar en steekproefsgewijs bij volwassenen. De Corona toezichthouder handhaaft de noodzakelijke Corona-regels op het park en is herkenbaar aanwezig op het park. De openingstijden voor kinderen t/m 18 jaar kunnen verruimd worden, indien er voldoende toezichthouders zijn. Ze kunnen zich hiervoor vrijwillig aanmelden bij de Corona coördinator.

Openingstijden voor leden
Op maandag tot en met vrijdag is ons park geopend van 16:00 tot 21:00 uur. In het weekend is ons park geopend van 09:00 tot 21:00 uur.

De openingstijden kunnen wijzigen naar aanleiding van een herziene noodverordening vastgesteld door de Veiligheidsregio Twente.

Het park is enkel geopend voor tennisactiviteiten zoals trainingen en vrij tennissen. Richtlijnen en voorwaarden voor trainingen en vrij tennissen zijn opgenomen in het Corona Protocol. Voor de volledigheid, een juiste toepassing en handhaving van het beleid word je geadviseerd het Corona Protocol volledig te lezen.

Het clubhuis en de douches blijven tot nader order gesloten.

Ja, je kunt en mag vrij tennissen. Echter, hier gelden de volgende regels die je in acht moet nemen.

Om vrij te tennissen dien je een baan gereserveerd te hebben. Een baan reserveer je middels de All United Club App en kan voor een periode van 60 minuten. Na reservering van een baan ontvang je per mail een bevestiging. Bekijk hier een instructiesheet over het reserveren van een tennisbaan via de Club App.

Ben je een jeugdlid tot en met 18 jaar? In dit geval is de beschikbaarheid van een toezichthouder ook een vereiste.

Voor de volledigheid, een juiste toepassing en handhaving van het beleid word je geadviseerd het Corona Protocol volledig te lezen.

Junioren en senioren mogen trainen en op gezette tijden vrij tennissen. De regels gelden dus voor iedereen.

Dit kan alleen als je ingepland staat voor een training of vooraf contact hebt gehad met de Corona coördinator of toezichthouder

Gegeven de openingstijden, de beschikbaarheid van een toezichthouder en een beschikbare tennisbaan is tennissen voor niet leden tot en met 18 jaar ook mogelijk op ons park. Meld je aan bij trainer@tcweusthag.nl. De openingstijden hiervan zijn dinsdag van 16.00-17.30 uur en donderdag 17.30-19.00 uur.

De trainer zorgt voor de communicatie met de Corona coördinator.

Voor de volledigheid, een juiste toepassing en handhaving van het beleid word je geadviseerd het Corona Protocol volledig te lezen.

De lessen voor de jeugd zullen per ingang van maandag 4 mei weer starten. Hierover zal door de trainer contact opgenomen worden. Wij gaan er vanuit dat we vanaf maandag 11 mei aanstaande direct weer kunnen starten met de trainingen voor de senioren. Je ontvangt daarover nog definitief bericht van jouw trainer.

Ouders hebben geen toegang tot het park.

  • Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kind(eren) en het vrij tennissen;
  • Indien een kind een lichamelijke of geestelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang is het toegestaan om één ouder of verzorger op het park aanwezig te laten zijn;
  • Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
  • Het geven van training op de vereniging is alleen toegestaan door onze eigen tennisleraren, die in het bezit zijn van een geldige A, B, C, R, T en/of S licentie;

Zie hiervoor pagina 6 van ons Corona protocol

Ja, heel graag! TC ’t Weusthag is een vereniging van leden. Het kenmerk van een vereniging is dat leden verenigd zijn. Juist in deze periode hebben we elkaar nodig. Onze variabele lasten (kosten) zullen in de Coronavirus periode lager zijn dan andere jaren, maar onze vaste lasten (kosten) lopen gewoon door. De collectieve contributiegelden dekken jaarlijks deze vaste lasten. Als de som van de contributiegelden voor 2020 nu lager zou uitvallen dan ontstaat er een financieel verlies. Een financieel verlies dat we mogelijk niet kunnen dragen. Het bestuur doet derhalve een persoonlijk beroep aan onze leden om ons als vereniging juist financieel te blijven steunen ook al kun je op dit moment geen gebruik maken van ons park. TC ’t Weusthag staat voor sportiviteit en gezelligheid. Het bestuur hoopt ook dat TC ’t Weusthag staat voor “vereniging”. Waar leden dus verenigd zijn.

Ook in deze barre tijd. Help elkaar en steun elkaar. TC ’t Weusthag doet er alles aan om er straks ook weer voor jou te zijn! Dat is een belofte.

Het contributiegeld wordt jaarlijks op 30 maart geïnd.

Er worden enkel maandelijkse lesgelden geïnd, wanneer de lessen doorgang vinden. Voor de junioren en senioren gaat per mei 2020 de maandelijkse incasso starten. We bieden een cursus aan van 12 lessen in de maanden mei, juni, juli en augustus. De kosten hiervoor zijn € 33 per maand. Dit komt overeen met de reguliere maandtarieven. De exacte trainingsdata hoor je van je trainer.

Let op:  We gaan ervan uit dat iedereen de komende 4 maanden door gaat met de training. Is dat niet zo laat het dan even weten. Voor de trainingen van het winterseizoen die nog ingehaald moeten worden, zoeken de trainers per trainingsgroep een oplossing.

Lesperiode vanaf september
Binnen TC ’t Weusthag leeft al enige tijd de behoefte om de traditionele lesperioden van april tot en met september (de zomerlessen) en van oktober tot en met maart (wintertrainingen) te wijzigen. De keuze die hierbij dan gemaakt kan worden is een jaarplanning op basis van de tijdsduur van een schooljaar (van september tot en met juli) of op basis van de tijdsduur van een kalenderjaar (van januari tot en met december). Deze ingelaste Coronavirus “freeze” periode is nu een passend moment om de voor- en nadelen van beide scenario’s naast elkaar te leggen. Het bestuur heeft in samenspraak met de trainers hierover inmiddels een beslissing genomen voor het seizoen 2020/2021. Per 1 september 2020 starten we met een nieuwe reeks van 34 lessen voor een heel jaar.

Voor de trainingen van het winterseizoen die nog ingehaald moeten worden, zoeken de trainers per trainingsgroep een oplossing. Informatie hierover verloopt via de trainers. Uiteraard is ons streven om, wanneer de situatie dit toelaat, de lessen in te halen.

De KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hoopt de KNLTBrecht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie. Of de competities in het najaar definitief door kunnen gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen.

De Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie worden gespeeld in de periode van de Najaarscompetitie, van begin september tot en met eind oktober. Klik hier voor de speeldata.

De TC zal contact opnemen met de aanvoerders voor verdere afstemming.

Ja, helaas is het verboden om een evenement als een (jeugd)toernooi of competitie, jeugdkamp of elk ander evenement te organiseren. Zodra de mogelijkheid er weer is, is het de bedoeling om een aantal evenementen alsnog te organiseren. Jullie worden via de nieuwsbrief en via deze Coronavirus webpagina hiervan op de hoogte gebracht.